Mantelzorg: zorgen voor uw ouders

Mantelzorg: zorgen voor uw ouders

Zorgen voor uw ouders of partner als ze het zelf niet meer kunnen: het lijkt voor velen vanzelfsprekend. In de praktijk is het echter vaak een zware opgave. Want u heeft ook nog uw eigen drukke leven...
Kunt u dat aan? 

Het is u al eerder opgevallen. Uw vader/moeder/partner heeft het ene gezondheidsprobleem na het andere en is een stuk minder actief dan vroeger. En ook al bezweert men dat men uw hulp niet nodig heeft, u merkt aan alles dat men die hulp juist heel goed kan gebruiken. Het moment is aangebroken dat u voor hem of haar zal zorgen in plaats van andersom. En dat is voor velen confronterend.

Eerst zal het mogelijks bij eenvoudige klusjes blijven. U doet de boodschappen. Als men naar de dokter moet, bent u chauffeur van dienst. Soms kookt u wat simpele maaltijden, die men thuis alleen nog maar hoeft op te warmen. Doorgaans volstaat dat niet meer als de gezondheid verder achteruit gaat.

Natuurlijk wil men zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En als het maar even kan, wil men ook zo min mogelijk vreemde hulp in huis. Dat betekent dat die bijkomende zorg kan uitgroeien tot een behoorlijk zware taak voor uzelf.

In dit geval spreken we over mantelzorg.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbezoldigd voor iemand zorgen met wie zij een emotionele band hebben. Hun hulpbehoevende kind, ouder of partner bijvoorbeeld. Sommigen hebben er emotioneel grote moeite mee, andere mensen vinden het heerlijk om voor iemand te zorgen en geven daar graag andere zaken voor op. Hoewel u het dus misschien vanzelfsprekend vindt om een helpende hand te bieden, moet u voor uzelf goed bedenken wat u aan kunt. Wat betreft de lichamelijke verzorging, het huishoudelijk werk enzovoorts.

Zelfs als u het idee hebt dat de combinatie van werk, gezin en mantelzorg wel moet lukken, kan het nuttig zijn om toch regelmatig extra hulp in te schakelen. U heeft namelijk geen idee hoe lang de situatie zal gaan duren. En u kunt het alleen volhouden als u zelf genoeg energie hebt. Bovendien: u heeft ook tijd voor uzelf nodig. Tijd om met vakantie te gaan, te gaan sporten of winkelen. Als u uzelf steeds maar opoffert, raakt u gegarandeerd uitgeblust.

Afgezien van het extra werk is mantelzorg ook emotioneel intensief.
U ziet uw partner of ouder steeds hulpbehoevender worden. Dat is zowel voor u als voor henzelf erg moeilijk. Het betekent dat er allerlei gevoelens kunnen opduiken: verdriet, angst, kwaadheid, onmacht, eenzaamheid, ...
Het is fijn als u daar met iemand over kunt praten, zoals een vriendin of familielid. Vaak lucht het ook op om met mensen te spreken die in eenzelfde situatie zitten.

Wie zorgt voor de mantelzorgers ?

In Vlaanderen doet het Kenniscentrum Mantelzorg (KeM vzw) dit door:
- verstrekken van advies, hulp en informatie
- verdedigen van de belangen van mantelzorgers en zorgafhankelijke personen tegenover professionele hulp en overheid (o.a. de oproep voor een wettelijk kader)
- ijveren voor erkenning, waardering en ondersteuning
- stimuleren van de keuze voor een leven thuis, omringd door mantelzorg én professionele hulp
- bevorderen van lotgenotencontact en ervaringsuitwisseling

Meer info vindt u op: http://www.mantelzorg.be

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane