Info en Nieuws

Begraven of teraardebestelling

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats . Deze vorm van lijkbezorging noemt men een begraving of teraardebestelling.

Aanvraag tot begraven

Om een overledene te begraven, moet u de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar de begraafplaats.

Voor een begraving of teraardebestelling moet u volgende documenten voorleggen:

  • een overlijdensverklaring, ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is ook een toelating tot begraven nodig van de procureur des Konings.

Concessies

Als u een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, moet u een concessie aanvragen. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar.

Als U geen concessie aanvraagt, kan het graf na tien jaar verwijderd worden.

Een grafconcessie moet u aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Na betaling aan de gemeente krijgt u de concessie toegekend.

Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, wordt het graf ontruimd. Hernieuwingen zijn mogelijk.

Voor meer informatie raadpleegt u het best de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van begraving of een begrafenisondernemer.