Info en Nieuws

Een testament is niet voor eeuwig

Zo’n 620.000 Belgen hebben in een testament bepaald hoe ze na hun overlijden hun erfenis willen verdelen. Een testament is geen vast gegeven, maar kan doorheen de jaren aangepast worden. Een kwart van de Belgen met een testament deed dat al eens.

Met een testament regel je op een wettelijke manier hoe je je bezittingen wil verdelen als je er straks niet meer bent. In België is er geen wettelijke verplichting om een testament op te stellen. Heb je geen testament dan gaat je nalatenschap automatisch naar de wettelijke erfgenamen, zoals kinderen, ouders, broers en zussen. Met een testament kan je hen meer of minder geven, of een deel van je erfenis aan anderen schenken. Opgelet: in ons land kan je je kinderen niet onterven. Minstens de helft van al je bezittingen en vermogen gaat naar de kinderen, of je dat nu wil of niet. Heb je geen kinderen, is het zeker verstandig om bij de notaris een testament op te stellen met wensen over de verdeling van het nalatenschap.

De documenten worden opgenomen in het Centraal Register voor Testamenten. Ongeveer 620.000 levende Belgen hebben minstens één testament geregistreerd. Sinds het nieuwe erfrecht dat eind 2018 van kracht ging, en dat de Belg een grotere marge geeft om een deel van zijn vermogen na te laten aan wie hij wil, werd een recordaantal testamenten geregistreerd. Je kan uiteraard ook zelf een testament schrijven en thuis bewaren.

Deze zijn niet opgenomen in het Centraal Register. Ze zijn ook minder bindend en kunnen gemakkelijker door wettelijke erfgenamen aangevochten worden. Een testament is trouwens niet voor het leven, het is geen document dat voor eeuwig onveranderlijk is.

Je koopt een nieuw huis, er verandert iets op relationeel of familiaal vlak, een nieuwe levensfase dient zich aan... Maar ook wanneer er nieuwe wetten of fiscale regels in voege gaan, is het goed om het testament onder de loep te nemen en te checken of een aanpassing noodzakelijk is. Een testament is immers altijd maatwerk. Volgens een analyse van notaris.be past een kwart van de Belgen met een testament het document minstens één keer aan.