Info en Nieuws

Bijbelteksten voor een overlijden

Tijdens een uitvaart wordt vaak teruggegrepen naar mooie teksten om voor te lezen. Dit kunnen ook Bijbelse teksten zijn. Ben jij op zoek naar een mooie Bijbelse tekst voor tijdens een afscheid? Wij verzamelden enkele bijbelteksten die je kan gebruiken.

Psalm 23:4 - Over sterk zijn en hoop houden

"Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroost mij ..."

Openbaring 21:4 - Over pijn overwinnen en dat de dood zal vergaan

"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan ..."

Johannes 14:1-4 - Over de kracht van geloven in Jezus

"Uw hart wordt niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijn Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben ..."

Korinthe 15:51-52 - Over onvergankelijkheid

"Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? "Graf, waar is uw overwinning? ..."

Bij het kiezen van bijbelteksten voor een begrafenis is het belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren en geloofsovertuigingen van de overledene en zijn/haar familie. Deze teksten kunnen dienen als een bron van troost en hoop tijdens een moeilijke tijd van verlies en verdriet.

Iemand herdenken kan ook op Inmemoriam.be. Schrijf een mooie tekst, plaats een bloem of brand een kaarsje.

Ontdek alle rouwberichten