Info en Nieuws

Wat is Allerheiligen juist?

Op 1 en 2 november trekken veel mensen naar het kerkhof om hun overleden dierbaren te herdenken en even samen te zijn. Maar wat betekenen Allerheiligen en Allerzielen nu precies? Wij vertellen het je graag.

rouw

Wat vieren we bij Allerheiligen?

Heiligen zijn mensen die een bijzonder leven hebben geleid en die zich hebben ingezet voor het Christendom. In vele gevallen kwamen ze zelfs om terwijl ze dit deden, in dat geval worden ze martelaren genoemd.

Wanneer een Heilige stierf, werden ze vereerd omdat men geloofde dat de Heilige nadien makkelijker een verzoek bij God kon aanvragen. Veel Heiligen hebben ook een eigen feestdag, denk maar aan Sint Nicolaas of Sint Maarten. Maar tijdens Allerheiligen worden alle Heiligen op één dag gezamenlijk herdacht.

In vele landen is Allerheiligen een vrije dag, maar niet in Nederland. Dit komt doordat de Protestantse kerk heiligenverering afwijst. In de Katholieke kerk daarentegen wordt er een speciale eucharistieviering voorgedragen. Op Allerzielen wisselt de priester dan zijn gewaad voor een paars exemplaar.

Waarom 1 november?

Vroeger werd iedere heilige herdacht op zijn of haar sterfdag. Na de 3e eeuw na Christus werd het aantal zo groot dat ze uiteindelijk hebben besloten om dit op één gemeenschappelijke dag te vieren, 1 november. Tot op de dag van vandaag is Allerheiligen binnen de Kerk nog steeds een hoogdag waar Katholieke gelovigen veel belang aan hechten.

Eerst werd Allerheiligen zelfs op 13 mei gevierd. Tot dat paus Gregorius de vierde in het jaar 844 de datum aanpaste naar 1 november. Dit was volgens de regel van Benedictus namelijk de start van de winter.

Op de vooravond van Allerheiligen, vierden de Kelten al hun oogstfeest en het begin van een nieuw jaar. Ze geloofden dan ook dat de deur naar de onderwereld even open ging. Daar lag vervolgens de oorsprong voor Halloween.

Als we het nog verder van huis gaan zoeken vinden we in Mexico nog een andere invulling van 1 en 2 november. Daar vieren ze namelijk de Día de Muertos (de dag van de doden). Ze geloven dat op 1 november de zielen van overleden kinderen terugkeren naar de aarde. Die van overleden volwassenen komen een bezoekje brengen op 2 november.

Wat betekent Allerzielen?

Allerzielen wordt gevierd op 2 november. Tijdens Allerzielen herdenken alle Katholieke gelovigen hun overleden dierbaren. Nochtans brengen de meeste mensen toch op Allerheiligen een bezoekje aan het kerkhof.

Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen en lantaarns aan te steken op het kerkhof zodat je je licht toont aan de overledene. Meestal onderhouden we dan ook het graf en plaatsen we een mooi bloemetje. Vaak zijn dit chrysanten, omdat deze in het najaar mooi in bloei staan.

Wist je dat je je geliefde ook kan herdenken door een bloemetje te plaatsen of een kaars te branden op inmemoriam.be?

Ik wil een overledene herdenken