Info en Nieuws

Verlofdagen bij overlijden

Hoe zit dat nu juist bij een overlijden? Wie krijgt wanneer hoeveel verlofdagen? Wij geven je een overzicht van alle types klein verlet, vastgelegd door de nationale wetgeving.

3 dagen verlof bij overlijden

Je krijgt 3 dagen verlof bij het overlijden van je echtgenoot of echtgenote, van jouw kind of van het kind van jouw echtgeno(o)t(e), van je vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder.

De drie dagen zijn te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

2 dagen verlof bij overlijden

Je krijgt 2 dagen verlof bij het overlijden van jouw broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van je overgrootvader, overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij jou inwoont.

Deze twee dagen zijn ook te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

1 dag verlof bij overlijden

Je krijgt één dag verlof bij het overlijden van je broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van je overgrootvader, overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij jou inwoont.

Deze verlofdag valt op de dag van de begrafenis.

Wil je een overledene herdenken? Dat kan op Inmemoriam.be

Vind zijn/haar rouwbericht >