Info en Nieuws

Natuurbegraafplaatsen in België: een vredige rustplaats in de natuur

Voor mensen die op zoek zijn naar een laatste rustplaats die in harmonie is met de natuur, bieden natuurbegraafplaatsen een serene en duurzame oplossing. Deze speciale plekken worden steeds meer gewaardeerd door mensen die zich bewust zijn van het milieu en die hun laatste rustplaats willen vinden te midden van rustgevende groene landschappen. De Vlaamse wetgeving staat het begraven van stoffelijke resten in de open natuur niet toe, maar er zijn wel mogelijkheden om crematie-as uit te strooien of te begraven in biologisch afbreekbare urnen op officiële natuurbegraafplaatsen.

Wat zijn natuurbegraafplaatsen?

Natuurbegraafplaatsen zijn zorgvuldig geselecteerde gebieden in de natuur waar crematie-as kan worden verstrooid of begraven in biologisch afbreekbare urnen. Deze gebieden worden nauwlettend beheerd binnen openbare domeinen en aangewezen zones door lokale overheden. Ze bieden een vredige laatste rustplaats waar geliefden één kunnen worden met de natuur en waar de natuurlijke omgeving behouden blijft.

Hoe en waar kan een dierbare in de natuur een laatste rustplaats krijgen?

Wanneer je kiest voor een begrafenis op een natuurbegraafplaats, kan je via een schriftelijke laatste wilsbeschikking van de overledene of met instemming van de nabestaanden een plaats toegewezen krijgen. Voor meer informatie over geregistreerde wilsbeschikkingen, beschikbare natuurbegraafplaatsen en bijbehorende procedures kunt u contact opnemen met uw gemeente.Er zijn momenteel 4 natuurbegraafplaatsen in België:

Urn begrafenissen en alternatieven

Naast natuurbegraafplaatsen bieden urnenbegraafplaatsen in België een alternatieve optie voor het begraven van urnen in speciaal daarvoor voorziene gebieden, zoals urnenbossen of urnenvelden. Een andere mogelijkheid is het laten rusten van een biologisch afbreekbare urne in de Schelde, wat sinds 2017 mogelijk is op specifiek voorziene plaatsen in Antwerpen en Temse.

Een duurzaam afscheid

De groeiende belangstelling voor natuurbegraafplaatsen weerspiegelt een groeiend bewustzijn voor duurzame uitvaarten en milieuvriendelijke opties. Begrafenisondernemers en uitvaartbegeleiders kunnen je steeds ondersteunen bij het regelen van een begrafenis op een natuurbegraafplaats en adviseren over biologisch afbreekbare urnen en andere duurzame alternatieven. Het kiezen voor een natuurbegraafplaats biedt niet alleen een serene laatste rustplaats voor dierbaren, maar draagt ook bij aan het behoud van onze natuurlijke omgeving, waardoor zij voor altijd rust zullen vinden in de schoonheid van de natuur.

Een dierbare herdenken? Dat kan ook op Inmemoriam.be

Ontdek onze rouwberichten