Nieuws

Uitvaarten in corona tijdperk: aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector

Naar aanleiding van de maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, werden ook de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

Dit zijn de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector:

Bloemenwinkels, showrooms en ontmoetingsplaatsen worden gesloten.

Telewerk wordt de nieuwe norm. Als telewerk niet mogelijk is, moeten de regels van “social distancing” tussen de werknemers worden gerespecteerd. De formaliteiten zullen voornamelijk digitaal worden geregeld om de verplaatsingen te beperken.

Afspraken maken en het regelen van uitvaarten

Met het oog op telewerk, zal het eerste contact met de familie uitsluitend telefonisch verlopen en het tweede contact indien nodig op afspraak. Vermits alle informatie telefonisch wordt doorgegeven, mag er alleen voor de keuze van de kist eventueel nog een afspraak worden gemaakt, tenzij u dat bijvoorbeeld via Skype kan regelen. Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen is beperkt tot 2 personen. Alle contact met risicopersonen wordt vermeden. Ontvang de mensen bij voorkeur in een zaal dan in een klein kantoor.

De bezoeken aan het uitvaartcentrum

Het brengen van een laatste groet in het uitvaartcentrum gebeurt enkel op afspraak gedurende maximum 1 uur en in intieme kring (naaste familie en belangrijkste personen). Maximum 5 bezoekers mogen zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden, voor zover de regels van “social distancing” kunnen worden gerespecteerd. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje. De stoelen dienen op voldoende afstand van elkaar te staan. Wij raden mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen naar het uitvaartcentrum. De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken.

Koffietafels

Koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten zijn verboden.

Vertrek vanuit het uitvaartcentrum naar de plaats van de plechtigheid of de begraafplaats.

Bij de ophaling van de overledene door de lijkwagen mogen maximum 20 personen aanwezig zijn (met inbegrip van het personeel van het uitvaartcentrum) en voor zover dat ter plaatse mogelijk is. De social distancing moet worden nageleefd.

Condoleren

Vrienden en buren kunnen hun medeleven betuigen op inmemoriam.be, de sociale media of op de website van de begrafenisonderneming.

Ter info: Alle rouwberichten in de kranten: Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en De Standaard staan gratis op inmemoriam.be. Condoleer en steek de familie een hart onder de riem, laat hen weten dat je aan hen denkt, ook al kan je fysiek niet aanwezig zijn. Dit is voor iedereen gratis toegankelijk. https://www.inmemoriam.be/nl/rouwberichten/

Uitvaartplechtigheid en aula

Omdat bijeenkomsten niet zijn toegestaan, wordt de uitvaartplechtigheid ingekort (maximum 45 minuten). Ze mag slechts worden bijgewoond door maximum 20 personen (met inbegrip van het personeel van het uitvaartcentrum). Dat aantal is minder dan 20 als de regels inzake social distancing (1,5 m afstand) niet kunnen worden gerespecteerd. Er wordt voldoende ruimte tussen de stoelen voorzien. Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze corona crisis.

Begraafplaats en/of overhandiging van de as

Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje. Geef de voorkeur aan een knikje of een kruisteken bij de laatste groet aan de overledene. Voorzie de nodige afstand tussen de mensen.

Crematoria

De verschillende crematoria zullen uitzonderlijke maatregelen nemen. We vragen iedereen om deze strikt na te leven. De crematoria moeten voldoen aan de federale richtlijnen en alles in het werk stellen om het afscheid mogelijk te maken.

Dienstvoertuigen

Lijkwagens of voertuigen voor de overbrenging van de overledene hebben maximaal 2 personen aan boord.

Alle begrafenisondernemers zullen de families op een waardige manier begeleiden en hen, ondanks de omstandigheden, helpen om het rouwproces zo sereen mogelijk te laten verlopen.

Laat ons de aanbevelingen zo strikt mogelijk volgen zodat we terug afscheid kunnen nemen van onze geliefde overledenen zoals wij dat wensen, zonder beperkingen.