Nieuws

PXL NeXT geeft opleiding rouw- en verliescounselor

Bij PXL NeXT, het opleidingscentrum voor professionelen van de PXL, kan je terecht voor een opleiding tot rouw- en verliescounselor. Het is een opleiding van 20 dagen en gaat van start in september 2023.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is het kunnen omgaan met personen in rouw. Tijdens de opleiding krijg je de nodige kapstokken om deze mensen op te vangen, te ondersteunen en begeleiden in hun proces.

Voor wie?

Het postgraduaat is geschikt voor personen met een bachelor of master die zich willen verdiepen in mensen die geconfronteerd worden met rouw in de brede zin.

Je hebt rechtstreeks toegang tot de opleiding voor het behalen van een getuigschrift als houder van een HBO5-, graduaats- of bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting (verpleegkunde, vroedkunde, sociaal werk, ergotherapie, onderwijs, toegepaste psychologie, orthopedagogie e.d.). Of als houder van een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting (o.a. klinische psychologie, orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, psychiatrie, criminologie e.d.).

Voor het behalen van een attest van deelname indien je niet minimaal een HBO-5 diploma hebt: personen die professioneel of als vrijwilliger actief zijn in een juiste medische en/of klinische setting mits toelating van de coördinator.

Inhoud

De opleiding wordt gegeven in één academiejaar en bedraagt 20 studiepunten. De lessen worden op gedeeld in 5 modules en bevatten zowel theorie als praktijk. De vijf modules zijn:

  • Wetenschappelijke inzichten in de hedendaagse verlies- en rouwmodellen
  • Traumatisch verlies: van acute opvang tot gecompliceerde rouw
  • Procesmatige en methodische rouwbegeleiding
  • Rouw binnen het gezin
  • Van levend verlies naar levensverlies

Voor meer info over deze opleiding kan je terecht op de website van PXL NeXT

Ik wil meer info >