Wat als u er morgen niet meer bent?

Wat als u er morgen niet meer bent?

Denk er nu al over na en neem uw voorzorgen!


Kiest u graag zelf hoe uw uitvaart verloopt?
Wilt u graag op voorhand vastleggen hoe uw bezittingen moeten verdeeld worden over uw naaste?
Of bent u bijvoorbeeld erg gehecht aan uw huisdier en wilt u weten wat ermee zal gebeuren als er u iets overkomt? 

Kortom, u wil graag zelf een aantal dingen vastleggen voor de dag dat u er niet meer bent… Dat is niet meer dan normaal. We raden u aan om er vandaag al over na te denken. Neem uw voorzorgen!

Hoe?


Het is heel eenvoudig: zet uw laatste wensen op papier en bezorg ze aan iemand die ervoor zorgt dat ze nageleefd worden.

Begrafenis of crematie? Kerk of rouwcentrum? U kunt vanaf nu alles regelen door uw laatste wensen op papier te zetten. Zo kennen uw naasten uw voorkeuren en kunnen ze er ook rekening mee houden. U kunt aangeven welke soort uitvaart u verkiest, maar ook meer persoonlijke wensen vermelden, bijvoorbeeld aan wie u uw huisdier wil toevertrouwen of aan wie u uw juwelen en andere goederen nalaat. Ook bepaalde financiële informatie is belangrijk, denk maar aan de verschillende bankrekeningen en verzekeringscontracten die u op uw naam hebt. Dit vergemakkelijkt de taak van uw familie en van uw bankier of verzekeraar. En bovendien kunt u gerust zijn dat uw contracten vrijgegeven worden zonder al te veel moeilijkheden.

Dankzij de brochure ‘Mijn wensen en praktische informatie’, die u gratis ontvangt na een eenvoudig verzoek bij Agallis (via e-mail naar funalia@agallis.be of telefonisch op 02 775 34 10) en die u ook in digitale versie (www.funalia.be) kunt downloaden, beschikt u over een geheugensteuntje. Hierin vindt u alle informatie die uw naasten nodig hebben om uw afscheid te organiseren op de manier die u verkiest.

Eens u uw wensen op papier hebt gezet, kunt u ze formaliseren.

Maar is dit echt verplicht? Neen, u hebt drie mogelijkheden:

  1. U vertrouwt uw naasten en brengt hen op de hoogte van uw laatste wensen. Zij zorgen er dan voor dat ze nageleefd worden.

  2. U laat uw wensen opnemen in een testament: u kunt uw laatste wensen laten vastleggen bij uw notaris. Hij of zij zal ervoor zorgen dat uw erfgenamen ze respecteren. Dit is eerder bedoeld voor uw persoonlijke wensen en niet zozeer voor de regeling van uw uitvaart. Het is immers vooral de rol van de notaris om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap correct wordt afgehandeld.

  3. U laat uw laatste wensen neerleggen bij uw gemeente: bij uw overlijden wordt de gemeente automatisch gecontacteerd. Het is interessant voor u om uw laatste wensen op voorhand te laten registreren in het Rijksregister van natuurlijke personen. Zo kunt u vastleggen of u een begrafenis of crematie verkiest, aan welke begrafenisrituelen u belang hecht en of u al dan niet een uitvaartverzekering heeft. Niemand kan ingaan tegen de wensen die de overledene heeft vastgelegd in deze geregistreerde verklaring, zelfs uw echtgeno(o)t(e), kind of ouder niet.

 www.funalia.be

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane