Gids na overlijden - Handleiding voor nabestaanden

Gids na overlijden - Handleiding voor nabestaanden

Geconfronteerd met de dood van een dierbare hullen ons lichaam en ziel zich in een diepe rouw. Wettelijke verplichtingen
zijn tijdens die eerste dagen het verste van onze zorgen. Nochtans zijn deze zaken onvermijdelijk en erg belangrijk.

Dit boek wil, zoals de titel zelf zegt, een gids zijn voor nabestaanden.
Op een overzichtelijke manier, en met een handige checklist, loodst het de nabestaanden door het administratieve kluwen
dat een overlijden met zich meebrengt.

De dood van een geliefd persoon is één van de meest ingrijpende en verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven. Men moet voorgoed afscheid nemen en dat is een ware emotionele belasting. Bovendien moet men aansluitend een heleboel administratieve en financiële formaliteiten vervullen, aldus de inleiding van deze Gids na overlijden.

Roger Lathouwers, auteur van het boek:
Sinds verschillende jaren speelde ik met het idee om werk te maken van de publicatie van dit boek: “Gids na overlijden: een handleiding voor nabestaanden”.
Als zelfstandig uitvaartondernemer sinds 1983 heb ik in het verleden meerdere beperkte edities samengesteld rond dit thema, ten behoeve van de rouwende families waarmee ik in mijn onderneming te maken kreeg. Uit ervaring weet iedere ondernemer dat zich na een overlijden verschillende vragen van praktische aard stellen inzake de administratieve opvolging van het overlijden.

Vanuit mijn eigen beroepservaring enerzijds en door middel van zelfstudie anderzijds heb ik een bepaalde kennis weten te verwerven over deze materie. Kennis waarvan ik reeds twintig jaar dankbaar gebruik maak als docent in verschillende opleidingen. Op deze manier kan ik blijven bijdragen aan een permanente generatiewissel in de uitvaartsector.

Tijdens de laatste decennia is het vak van de hedendaagse uitvaartondernemer sterk geëvolueerd. In de ontwikkelingsfase, vanaf het midden van de vorige eeuw, was de kernopdracht voornamelijk beperkt tot het begraven/cremeren van het biologische lichaam. Sedert een aantal jaren heeft de dienstverlening een andere en ruimere dimensie aangenomen.
Steeds vaker wordt de hedendaagse ondernemer geconsulteerd over vragen rond voorafregeling en over gerichte vragen rond nazorg en de opvolging inzake administratieve plichtplegingen na de uitvaart.

Met deze publicatie wil ik de gebruiker van dit boek, op een overzichtelijke manier, door het administratieve kluwen loodsen. Thema’s zoals pensioenregeling, erven, erfopvolging, successie en een ruim aantal sociale- en financiële items komen uitgebreid aan bod.

Technische info:
ISBN: 978-90-8977-275-6
Opmaak: Ingebonden - volledig in kleur - 180 pagina's
Uitgever: UGA - Stijn Streuvelslaan 73 - B-8501 Kortrijk-Heule
Online bestellen: http://www.uga.be

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane