Doodgeboren kind officieel registreerbaar

Doodgeboren kind officieel registreerbaar

Nieuwe wetgeving moet het ouders mogelijk maken om hun doodgeboren kind te registreren bij de
burgerlijke stand. Zo wil de regering de rouwperiode van ouders een beetje verlichten.
Tot nu toe kan een registratie van een doodgeboren kind alleen als de doodgeboorte na zes maanden
zwangerschap plaatsvindt.

Foetussen die daarvoor overlijden hebben tot nu toe geen naam en bestaan officieel niet.
Een wetsontwerp, dat op 19 juli tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces is goedgekeurd,
moet hier iets aan doen. Voortaan zullen ouders hun overleden kind ook kunnen aangeven als de
zwangerschap misloopt tussen de 140ste en 179ste dag.


Op verzoek van de moeder of vader kan het doodgeboren kind, mits een medische verklaring van arts
of verloskundige, worden geregistreerd. Daarbij zal de datum, tijd en plaats van de geboorte en de
naam en het geslacht van de baby worden opgenomen.


Met het voorstel willen de ministers Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx de rouwperiode van
ouders die te maken hebben gekregen met perinatale sterfte iets verlichten.
Ieder jaar overkomt dat ruim duizend Belgische gezinnen.

bvb (Belga)

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane