Wie verwittigen bij een overlijden?

Wie verwittigen bij een overlijden?

Meteen nadat de nabestaanden het overlijden van een dierbare hebben geconstateerd, moeten ze dit laten vaststellen door een geneesheer, die hiervoor een overlijdensattest invult.
Daarna moeten ze contact opnemen met een begrafenisondernemer , die de administratieve formaliteiten voor zijn rekening neemt.
De nabestaanden dienen ook aan te kloppen bij de notaris , die nagaat of de overledene eventueel een testament heeft nagelaten.
Diezelfde nabestaanden moeten ten slotte ook de banken waarschuwen aan wie de overledene eventueel zijn bezittingen zou hebben toevertrouwd.

Klik hieronder voor meer info met betrekking tot:
de begrafenisondernemer
de notaris
de banken

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane