Recht op verlof bij een overlijden

Recht op verlof bij een overlijden

Voor bepaalde familiale gebeurtenissen heb je als werknemer het recht om voor een bepaalde duur van het werk afwezig te blijven, zonder verlies van loon of wedde. Het recht op betaalde afwezigheid werd eind 1999 ook toegekend aan werknemers die wettelijk samenwonen.

De wettelijke voorziene afwezigheid voor de privésector voor verlof bij overlijden geldt in volgende gevallen:

 

Mogelijkheid 1: 3 dagen

het overlijden van

dan heeft de werknemer recht op

de echtgenoot van de werknemer;
een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot;
(stief)vader, (stief)moeder, schoonvader, schoonmoeder;

3 dagen klein verlet die hij naar keuze mag opnemen tijdens de periode die begint met de dag van overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

Opm. Met kind wordt bedoeld: het wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind.

 

Mogelijkheid 2: 2 dagen

het overlijden van een bij de werknemer inwonend(e)

dan heeft de werknemer recht op

broer, zus, schoonbroer, schoonzus;
grootvader, grootmoeder overgrootouder;
kleinkind, achterkleinkind;
schoonzoon of schoondochter

2 dagen klein verlet te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Opm. De schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder van de echtgenoot van de werknemer zijn gelijkgesteld met die van de werknemer zelf.
Indien de aanverwante normaal inwoonde bij de werknemer, maar overleden is gedurende het verblijf in een verplegingsinrichting, behoudt de werknemer wel het recht op twee dagen klein verlet.

 

Mogelijkheid 3: 1 dag

het overlijden van een niet bij de werknemer inwonend(e)

dan heeft de werknemer recht op

broer, zus, schoonbroer, schoonzus;
grootvader, grootmoeder, overgrootouder;
kleinkind, achterkleinkind;
schoonzoon of schoondochter

afwezigheid ten aanzien van de dag van de begrafenis

Opm. De schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder van de echtgenoot van de werknemer zijn gelijkgesteld met die van de werknemer zelf.

 

Naast de wettelijke voorziene afwezigheden bepalen sectorale en ondernemingscao’s soms bijkomende afwezigheidsdagen. 
Ook in de openbare sector zijn andere regelingen van toepassing.

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane