Erfenissen sneller afgehandeld

Erfenissen sneller afgehandeld

Dankzij een administratieve vereenvoudiging kunnen bankrekeningen na een overlijden voortaan sneller worden gedeblokkeerd. 

Het komt erop neer dat de administratie sneller een attest van erfopvolging kan afleveren omdat een nieuwe website is opgestart die de communicatie tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de notarissen vereenvoudigt. 

“Een voorbeeld van een klantvriendelijke en moderne overheid”, zegt minister van Financiën Koen Geens (CD&V). 

“Het is goed dat mensen in die voor hen toch moeilijke periode door middel van het consulteren van één website gemakkelijker aan de gewenste informatie geraken.” 

Testamenten

De website maakt het voor de ontvangers van de registratie van de FOD Financiën mogelijk om het Centrale Register van Testamenten (CRT) rechtstreeks te raadplegen. 

Het CRT is een databank die wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) en gevoed door de notarissen van België. In de databank worden testamenten, contractuele erfstellingen en giften tussen echtgenoten elektronisch opgeslagen. 

Sinds september 2011 kan elke erfgenaam de informatie over het bestaan van een testament gratis ontvangen. Om deze informatie te raadplegen, moesten de ontvangers van de registratiekantoren van Financiën een omslachtige procedure volgen bij de dienst die bij de KFBN het centraal register beheert, om zo aan de erfgenaam een attest van erfopvolging te kunnen afgeven. Die procedure wordt eenvoudiger. 

De tussenkomst van een bediende van de KFBN is niet meer vereist. Het antwoord zal bijna onmiddellijk volgen en zal de naam van de notaris die het testament in bewaring heeft, de datum en het type van het eventuele testament bevatten. In 95 procent van de gevallen bestaat er trouwens geen testament. 

 

bron: Gazet Van Antwerpen

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane