Lies Swinnen

89 Jaar

Geboren 13/02/1930 Bocholt

Overleden 12/05/2019 Bocholt

Lies Swinnen
Neeroeteren

  Rouwberichten

  (1)
  • Bron
   • Het Belang van Limburg

  Rouwregister

  1. Pieter everts plaatste een bloem
  2. Vanbelle georges-Vanbockryck Arlette

   Innige deelneming
   Vanbelle- Vanbockryck Arlette

  3. Heuvelbuurt Bocholt

   De Heuvelbuurt Bocholt rouwt om het heengaan van Lies.
   Lies was, rond 1965, samen met Thieu een van de eerste drijvende krachten van de buurtwerking "Den Heuvel". Als vrouw in het bestuur zorgde zij ervoor dat Sinterklaas jaarlijks wist wanneer de Heuvelkinderen hun bordjes zetten. Lies was rechtuit en rechtvaardig, waardoor ze in de buurt erg gewaardeerd was.
   Lies genoot enorm van de buurt-speelstraten, waar ze samen met de ouderen uit onze buurt, fier de VOP-plaatsen in de tent innamen. Ze kon genieten van het kinderspel, de volwasseneactiviteiten en de eetmomenten.
   Lies mocht op de gezegende leeftijd van 89 jaar overlijden te midden van hen die haar met liefde en zorg omringd hebben
   De Heuvelbuurt wenst kinderen, schoonkinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
   Sinds enkele jaren werd Lies met veel inzet verzorgd door de kinderen.

  4. schuermans magda plaatste een bloem

   veel sterkte

  5. michel kerkhofs plaatste een bloem

   onze oprechte deelneming

  6. familie hollanders - wildermans plaatste een bloem

   innige deelneming en nog veelsterkte aan gans de familie

  7. Mariette Capals - Sontrop

   Heel veel sterkte toegewenst.

  8. Fam. D. Bekx - Capals

   Heel veel sterkte toegewenst.

  9. Frans Bergmans en Bertha Brenkers

   Onze oprechte deelneming.
   Kostbaar zijn de herinneringen die getuigen van een mooi leven.
   Hopelijk kunnen die in de toekomst helpen dit verlies een plaats te geven.
   Sterkte Bertha Brenkers en Frans Bergmans.