Jan Druyts

82 Jaar

Jan Druyts
Merksplas

    Rouwberichten

    (1)
    • Bron
      • Gazet van Antwerpen

    Rouwregister

    1. EMIEL

      Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen. Joh. 5:28.
      En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” Openb. 21:4.

      Ne vous étonnez pas de cela, parce que l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenir entendront sa voix et sortiront, Jean 5:28
      Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu.
      Révélation 21:4.

    2. Luc Deruysscher

      Jan je was een fijne altijd goedlachse gebuur ,het gaat je goed