Wat te doen bij een overlijden?

Sterven thuis

Te nemen maatregelen wanneer iemand in zijn eigen huis overlijdt.

 • Neem contact op met een geneesheer om het overlijden vast te stellen.
 • Bel de politie als het overlijden u verdacht lijkt.
 • Verwittig uw begrafenisondernemer, die de nodige maatregelen neemt zodra de geneesheer het overlijden heeft vastgesteld.

Doe daarna het volgende:

 • Sluit de ramen, luiken en gordijnen.
 • Zet de verwarming af.
 • Steek enkele kaarsen aan (onttrekken zuurstof aan de omgeving). Zorg ervoor dat ze niet kunnen omvallen (brandgevaar!).
 • Schakel de verlichting uit of laat enkel een klein lampje branden.
 • Doe de deuren van de kamer in kwestie op slot.

Vraag de begrafenisondernemer vervolgens om een bestelbon!!!

Alleen zo voorkomt u geschillen op het ogenblik dat u de rekening wordt gepresenteerd, of zelfs nog vóór de uitvaart.

 

WEIGER PERTINENT:

 • een mondeling meegedeelde prijs
 • een prijs die achteloos is neergepend op een stuk papier
 • een ruwe schatting.

Vaak gebruikte argumenten om vragen te omzeilen zijn: "we kennen onze stiel, we mogen hier geen tijd verliezen, bij een sterfgeval spreek je niet over geld, u kunt ons vertrouwen, onze zaak bestaat al generaties, enz."

U kunt eventueel uitleg vragen voor elke uitgavenpost (b.v. eredienst, ceremoniemeester, overbrenging, enz.).

Wanneer u twijfels hebt over de lijkkist, vraagt u de begrafenisondernemer om ze opnieuw te mogen bekijken in de winkel of in de catalogus.

Vraag uitleg over de kwaliteit, de wanddikte, de houtsoort, de versieringen, enz. van de lijkkist.

Wanneer u akkoord gaat met het bestek, vraagt u best een BESTELBON aan de begrafenisondernemer. Het is pas vanaf dat ogenblik dat u hem de opdracht geeft en u zich verbindt tot het betalen van de factuur.

De bestelbon is verplicht wanneer u een voorschot stort.

Overweeg om u tijdens deze gesprekken bij te laten staan door iemand die minder emotioneel betrokken is bij het overlijden, zoals een vriend of buur.

Wees op uw hoede met begrafenisondernemers die geen open kaart spelen.

Hebt u klachten of stelde u onregelmatigheden vast, mail ons die dan. We stellen dan een onderzoek in.

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane