Wat te doen bij een overlijden?

Sterven buitenshuis

Geen enkel ziekenhuis, rusthuis of openbare instantie kan u een begrafenisondernemer opleggen. De vrije keuze van uw begrafenisondernemer is essentieel.

Alleen wanneer het overlijden te wijten is aan een verkeersongeval of bij een verdacht of een gewelddadig overlijden, kan de politie een begrafenisondernemer oproepen om het stoffelijk overschot over te brengen naar het gemeentelijke mortuarium of naar een privé-funerarium.

Omdat de opdracht in zo'n geval uitgaat van een openbare instantie, zal de begrafenisondernemer zijn kosten ook op die instantie verhalen.

In dit geval hoeft u niets te betalen, op voorwaarde natuurlijk dat u de begrafenisondernemer niet zelf om de één of andere gunst hebt gevraagd. Teken niets vooraleer informatie te hebben ingewonnen bij de begrafenisondernemer van uw keuze.

Het veiligste is contact op te nemen met uw eigen begrafenisondernemer, die de nodige stappen zal zetten om het stoffelijk overschot over te brengen naar de plaats van uw keuze.

Wanneer het overlijden zich voordeed in een ziekenhuis of rusthuis, is het mogelijk dat deze laatste een overeenkomst heeft gesloten met een begrafenisondernemer. Deze overeenkomst is echter niet bindend voor de keuze van een begrafenisondernemer, alhoewel men dat vaak wel zo laat uitschijnen.

Leg het advies van verplegers, ambulanciers, personeel van het mortuarium, ambtenaren, politieagenten, brandweerlui naast u neer en kies zelf voor een erkende begrafenisondernemer. Het Het is immers best mogelijk dat één of andere tussenpersoon een commissie krijgt voor elk stoffelijk overschot dat hij of zij aanbrengt, wat uiteraard wordt doorgerekend in de uitvaartkosten. Waarschuw ons onmiddellijk als u op zo'n wantoestand zou stuiten!

Vraag de begrafenisondernemer vervolgens om een bestelbon!!! Alleen zo voorkomt u geschillen op het ogenblik dat u de rekening wordt gepresenteerd of zelfs nog vóór de uitvaart.


WEIGER PERTINENT :

  • een mondeling meegedeelde prijs
  • een prijs die achteloos is neergepend op een stuk papier
  • een ruwe schatting.

Vaak gebruikte argumenten om vragen te omzeilen zijn: "we kennen onze job, we mogen hier geen tijd verliezen, bij een sterfgeval spreek je niet over geld, u kunt ons vertrouwen, onze zaak bestaat al X generaties, enz. "

U kunt eventueel uitleg vragen voor elke uitgavenpost (bijv. eredienst, ceremoniemeester, overbrenging, enz.).

Wanneer u twijfels hebt over de lijkkist, vraagt u de begrafenisondernemer om ze opnieuw te mogen bekijken in de winkel of in de catalogus.

Vraag uitleg over de kwaliteit, de wanddikte, de houtsoort, de versieringen, enz. van de lijkkist.

Wanneer u akkoord gaat met het bestek, vraagt u best een BESTELBON aan de begrafenisondernemer. Het is pas vanaf dat ogenblik dat u hem de opdracht geeft en u zich verbindt tot het betalen van de factuur.

De bestelbon is verplicht wanneer u een voorschot stort.

Wees op uw hoede met begrafenisondernemers die geen open kaart spelen.

Hebt u klachten of stelde u onregelmatigheden vast, mail ons die dan .We stellen dan een onderzoek in.

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane