De uitvaartplechtigheid

Er bestaan meerdere soorten uitvaartplechtigheden:

  • de uitvaart met teraardebestelling
  • de uitvaart met crematie
  • de uitvaart met repatriëring van het stoffelijk overschot

Welke uitvaart men ook kiest, deze plechtigheid vervult een belangrijke functie in het maatschappelijke leven.

De uitvaartplechtigheid

  • helpt de nabestaanden de harde werkelijkheid en de eindigheid van het leven onder ogen te zien;
  • creëert een klimaat waarin de nabestaanden kunnen rouwen en hun verdriet de vrije loop laten;
  • geeft mensen de kans zich het lijden van een dierbare eigen te maken;
  • is één van de schaarse ogenblikken waarop men liefde geeft zonder er terug te mogen verwachten;
  • geeft de gemeenschap de kans de overledene de laatste eer te bewijzen;
  • is een bevestiging van de geloofsovertuiging;
©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane