Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden?

In de eerste plaats onze innige deelneming mocht u recent zijn geconfronteerd met het overlijden van iemand die u dierbaar was. Hieronder vindt u nuttige informatie die u kan helpen bij wat u moet doen bij een overlijden.

Vergeet niet dat u volledig vrij bent in de keuze van uw uitvaartonderneming! Geef niet toe aan elke poging om u te beïnvloeden in deze keuze...
Geen enkele instelling, geen enkel verzorginstehuis of geen enkele overheid kan u ertoe verrplichten een uitvaartondernemer te aanvaarden die u niet zelf hebt gekozen.
Kies bij leven uw uitvaartondernemer om problemen voor nabestaanden te vermijden. Hiervoor kunt u een wilsbeschikking invullen.

Maak een keuze:
Overlijden thuis
Overlijden in een zorginstelling (rusthuis of ziekenhuis)
Overlijden op de openbare weg
Overlijden in het buitenland

 

Overlijden thuis

Wordt u geconfronteerd met een sterfgeval in een woning, bel dan een arts. Die zal het overlijden vaststellen.
Treft u een stoffelijk overschot aan en lijkt het overlijden u verdacht, bel dan de politie.
Neem contact op met uw uitvaartonderneming zodra de arts de overlijdensakte heeft opgesteld.
Doe daarna het volgende om het stoffelijk overschot beter te bewaren:
- sluit de luiken (of de gordijnen) en de ramen
- schakel de verwarming uit
- houd het vertrek zo donker mogelijk
- sluit de deur en vermijd tocht
- stel de uitvaartondernemer op de hoogte indien het uiterlijk van het stoffelijk overschot ingrijpend wijzigt.

De overgrote meerderheid van de overledenen rust op dit moment in funeraria, die zijn beter voorzien voor het onthaal van de nabestaanden en een goede bewaring van het lichaam.

terug naar boven

 

Overlijden in een zorginstelling (rusthuis of ziekenhuis)

Indien het overlijden in een zorginstelling plaatsvindt, kan er een overeenkomst bestaan tussen het ziekenhuis of rusthuis en een uitvaartonderneming.
Neem eerst contact op met uw uitvaartondernemer. Die zal zich volgens de wensen van de overledene (of die van u) met de uitvaart bezighouden.
Als het personeel (verpleegkundigen, ambulanciers, mortuariummedewerkers, ambtenaren, politieagenten, brandweerlieden enz.) u een met name genoemde uitvaartonderneming aanbeveelt, dient u dit te weigeren en er melding van te maken. Deze dienst is vaak een vorm van bijverdienste (geheime commissies) die uw factuur met enkele honderden euro's zou kunnen doen stijgen.

terug naar boven

 

Overlijden op de openbare weg

Indien het overlijden op de weg plaatsvindt, kan de politie een uitvaartondernemer vragen het stoffelijk overschot naar een gemeentelijk mortuarium of een rouwcentrum over te brengen.
De uitvaartondernemer die het lichaam heeft geborgen, heeft gehandeld in opdracht van de overheid en brengt deze dienst dus in rekening bij die overheid en niet bij de nabestaanden.
U hoeft niets te betalen, tenzij u de uitvaartondernemer zelf om extra diensten hebt gevraagd.

Onderteken niets zonder de door u gekozen uitvaartondernemer op de hoogte te brengen.

Het eenvoudigste is om contact op te nemen met uw uitvaartondernemer. Die zal ervoor zorgen dat het lichaam naar de locatie van uw keuze wordt overgebracht.

terug naar boven

 

Overlijden in het buitenland

Indien een familielid met de Belgische nationaliteit in het buitenland komt te overlijden, moeten de buitenlandse autoriteiten in principe een overlijdensakte opstellen. Gebeurt dit niet, dan kan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat de akte opstellen.

Een buitenlandse overlijdensakte is in België rechtsgeldig op voorwaarde dat die door de bevoegde lokale autoriteit is opgesteld in de vorm die in dat land gebruikelijk is.

In bepaalde gevallen moet de buitenlandse overlijdensakte worden gelegaliseerd.

Uw uitvaartondernemer zal indien nodig zorgen voor de repatriëring van het lichaam om een ceremonie te realiseren en het lichaam in België te begraven of te cremeren.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat kunnen u informatie bieden en helpen bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en de eigendommen van de overledene.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:
- uw begrafenisondernemer
- de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
- de ambassade of het consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
- uw Belgische gemeente

terug naar boven

bron: funebra.be

 

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane