Rita De Groof
 

Rita De Groof

Woonplaats: Burcht
ºGeboren: (Boom)
Overleden: 07/04/2017 (Edegem)

Plaats een bloem
420422

De familie meldt met droefheid het heengaan van

mevrouw

Rita De Groof

weduwe van de heer Karel Hermans

geboren te Boom op 30 juli 1938,

godvruchtig overleden te Edegem, UZA, op 7 april 2017.

Gewezen medezaakvoerster Bakkerij Hermans - Tindemans.

Erelid van Syndicale Unie Bakkers Vlaanderen.

Voormalig vrijwilligster Ziekenzorg, Deurne.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk

wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op

Stille Zaterdag 15 april 2017 om 10 uur

in de parochiale kerk Sint-Martinus te Burcht.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten

in voormelde kerk vanaf 9.30 uur.

De teraardebestelling gebeurt aansluitend

in het familiegraf op de begraafplaats van Burcht.

Gelegenheid wordt u geboden Rita

een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum

Van Bogaert, Katwilgweg 7, 2050 Antwerpen L.O.

op woensdagavond van 19 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres:

Fam. Hermans - De Groof, Kloosterstraat 17, 2070 Burcht.

Afsluittekst

Begrafenissen Van Bogaert - Zwijndrecht-Antwerpen L.O. - Tel. 03-252 71 62 Condoleances mogelijk via www.begrafenissenvanbogaert.be

» Bron: Gazet van Antwerpen
Plaats een bloem voor Rita De Groof

Begrafenisondernemer:Van Bogaert
Statiestraat 15
2070 ZWIJNDRECHT

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane