Frans WIJNEN
De heer

Frans WIJNEN

Woonplaats: MUNSTERBILZEN
ºGeboren: (MECHELEN)
Overleden: 20/02/2016 (GENK)

402167

Ama nesciri (Thomas a Kempis)Blijf ootmoedig

Met grote droefheid maar getroost door zijn vast geloof

in het eeuwige leven melden we u het overlijden van

DE HEER Frans WIJNEN

Echtgenoot van wijlen mevrouw

Alice HANSEN

Geboren te Mechelen op 21 mei 1922Overleden te Genk op 20 februari 2016

Ere-burgemeester van MunsterbilzenGewezen burgemeester en ere-schepen van Bilzen

Gewezen volksvertegenwoordiger

Gewezen lid van de Nederlandse Cultuurraad en

van de Commissie voor

Taalwetgeving en Taalbescherming

Gewezen voorzitter NCMV Limburg

Gewezen voorzitter van “Limburgs Tehuis”

Gewezen lid van de beheerraad Wit-Gele-Kruis Limburg

Ridder en officier in de Leopoldsorde

Ere-voorzitter fanfare “De Verenigde Vrienden”

Oorlogsvrijwilliger vereremerkt met verschillende militaire eretekens

Lid van meerdere godvruchtige,

culturele en vaderlandslievende verenigingen

Dit melden U met droefheid:

Gilbert en Maria COX-WIJNEN,

Natan en Kathelijne COX-VAN DE VELDE, Madelief, Thomas

Gert en Amber TRIPPAERS-COX, Aäron en Paulina, Jade, Reja

Jimmy en Hester CHRISTIAENS-COX

Cenydd en Marieke COX-TIJSKENS, Wodan, Wolke, Dieke

Bart en Chris WIJNEN-DE ROO,

Jan en Marieke DE SCHUYTENEER-DE BACKER, Pol

Patrick en Lieselot SWYNS-DE BACKER

Mattias en Elisabeth WIJNEN-MICHEL COCA, Mikel

Johannes en Goedele WIJNEN-PEETERS

Steven en Siska JAENEN-WIJNEN

Hermine WIJNEN

Mathieu WIJNEN

Jos WIJNEN

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Pater Roger WIJNEN (†)

Pater Eddy WIJNEN (†)

Roza WIJNEN

Mathieu (†) en Magriet (†) LOYENS-HANSEN,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Jean (†) en Hermine (†) COLLA-HANSEN,

kinderen en kleinkinderen,

Fina HANSEN (†)

zijn zus, neven en nichten, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

de families WIJNEN-DANIELS en HANSEN-SCHROEDERS

 

Met bijzondere dank aan zijn huisdokters, dokters en personeel

van het dialysecentrum ZOL te Genk, vrienden en kennissen voor hun innig meeleven.

 

De uitvaartliturgie waartoe we u uitnodigen zal opgedragen worden in de parochiekerk van O.L.V.-Tenhemelopneming te Munsterbilzen op zaterdag 27 februari 2016 om 10.30 uur,waarna we hem te rusten leggen bij Alice op de begraafplaats te Munsterbilzen.

Gelegenheid tot begroeting in de kapel achter de kerk vanaf 10 uur.

Gebedsviering in de voornoemde kerk op vrijdag 26 februari 2016 om 19 uur, daarna gelegenheid tot begroeting in funerarium Hayen te Hoeselt.

Eerste zeswekenmis op zondag 6 maart 2016.

Rouwadres: begrafenissen Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding de heer Frans Wijnen.

Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

» Bron: Het Belang van Limburg
Plaats een bloem voor Frans WIJNEN
Teken het rouwregister van Frans WIJNEN

Rouwregister

Liefs van Mikel (31/07/2016 - 16:55:27)

Heeft een bloemetje geplaatst

Niesten Monique (29/03/2016 - 23:23:58)

Allerbeste Mathieu en familie, heel veel sterkte bij het heengaan van jullie papa. Dat jullie oprecht veel troost en steun bij elkaar mogen vinden en ontelbare mooie levendige her- "inneringen" aan jullie boeiende en zich veelvuldig voor het goede doel inzettende papa mogen blijven koesteren. Mathieu, dikke warme knuffel en heel genegen.

Niesten Monique (29/03/2016 - 23:23:09)

Allerbeste Mathieu en familie, heel veel sterkte bij het heengaan van jullie papa. Dat jullie oprecht veel troost en steun bij elkaar mogen vinden en ontelbare mooie levendige her- "inneringen" aan jullie boeiende en zich veelvuldig voor het goede doel inzettende papa mogen blijven koesteren. Mathieu, dikke warme knuffel en heel genegen.

Monique Niesten (29/03/2016 - 23:19:19)

Heeft een bloemetje geplaatst

Frans en Monique Hendrikx Thijs (01/03/2016 - 15:07:32)

innige deelneming en heel veel sterkte

Hardy-Lathouwers. (28/02/2016 - 08:30:46)

Onze innige en oprechte deelneming bij het overlijden van jullie vader, grootvader, overgrootvader. Veel sterkte.

leon en maria vandecaetsbeek-Lieten (27/02/2016 - 16:49:08)

oprechte en innige deelneming bij het overlijden van je teer beminde

Simon Vanheusden (27/02/2016 - 12:02:42)

Biedt aan de familie zijn gevoelens van christelijke deelneming aan.

Simon Vanheusden (27/02/2016 - 12:01:59)

Biedt aan de familie zijn gevoelens van christelijke deelneming aan.

Leo Bomans en familie (27/02/2016 - 11:25:23)

Innige deelneming

Bekijk het volledige rouwregister

Begrafenisondernemer:Hayen
Bilzersteenweg 31
3730 HOESELT

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane