Lucia Claes
Mevrouw

Lucia Claes

Woonplaats: Antwerpen 4
ºGeboren: (Berchem)
Overleden: 05/04/2008 (Antwerpen)

Plaats een bloem
143098

Omringd door de liefde van ons allen, is na een moedige strijd vredig van ons heengegaan

Mevrouw

Lucy Claes

weduwe van de Heer

Frans Goeyvaerts.

geboren te Berchem op 10 januari 1920, van ons heengegaan te Antwerpen in het Sint-Elisabethziekenhuis op 5 april 2008, gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 11 april 2008 om 11.30 uur in de kerk van Sint-Bavo, Sint-Bavostraat te Wilrijk. Samenkomst in de kerk. Aansluitend geschiedt de teraardebestelling in de familieconcessie op de begraafplaats “Steytelinck” te Wilrijk. GEEN BLOEMEN EN KRANSEN. Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

Dit melden met diepe droefheid: De Heer Jacques Goeyvaerts, De Heer Christiaan Goeyvaerts, haar zonen Mejuffrouw Charlotte Goeyvaerts, De Heer Peter Goeyvaerts, haar kleinkinderen Mevrouw Lisette Claes, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, De Heer en Mevrouw Georges en Nelly Claes - Malbrain, kinderen en kleinkinderen, haar zus, broer, schoonzus, neven en nichten De families Claes, Goeyvaerts, Maes, De Pooter en Fremau.

Correspondentieadres: Familie Lucy Claes p.a. Uitvaartcentrum Eugène Timmermans Oosterveldlaan 31 - 2020 Antwerpen

» Bron: Gazet van Antwerpen
Plaats een bloem voor Lucia Claes

Begrafenisondernemer:Timmermans
Oosterveldlaan 31
2020 Antwerpen