Charles de Hemptinne
 

Charles de Hemptinne

Résidence: Gent
ºDate de naissance: (Gent)
Date de décès: 10/05/2017 (Gent)

Déposez une fleur
421833

Kanunnik

Charles de HEMPTINNE

Titulair Kanunnik van het Sint-Baafskapittel

Ere-Nationale Aalmoezenier van de Internationale

Studenten in België

Ere-Voorzitter van de VZW. Service of European

Churches for International Students (SECIS)

Stichter van de vzw’s: Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent (OBSG), Club Van Eyck en het Fonds Kanunnik

Charles de Hemptinne

Aalmoezenier van de Buitenlandse Studenten te Gent

Commandeur van de Ridderorde van het

Heilig Graf van Jeruzalem

Geboren te Gent op 15 november 1933,

overleden te Gent op 10 mei 2017.

Melden u bedroefd:

Graaf () en Gravin Xavier de Hemptinne,

kinderen en kleinkinderen

De Heer en Mevrouw Alex de Hemptinne,

kinderen en kleinkinderen

De Heer en Mevrouw Montens,

kinderen en kleinkinderen

Juffrouw Marie-Catherine de Hemptinne

Graaf en Gravin Bernard de Hemptinne

en kinderen

De Heer en Mevrouw Gérard de Hemptinne,

kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, zussen, neven en nichten. 

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de O.L.V. Sint Pieterskerk, Sint Pietersplein te Gent,

op vrijdag 19 mei 2017 om 11.00 uur.

Gelegenheid tot groeten vanaf 10.15 uur.

Daarna volgt de bijzetting op het kerkhof van Mariakerke.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving

Noch bloemen noch kransen

Rouwadres: Uitvaartzorg Vercruyssen,

t.a.v. familie de Hemptinne, Limburgstraat 58, 9000 Gent

Afsluittekst

» Source: De Standaard
Déposez une fleur pour Charles de Hemptinne

Carnet de condoléances

Dimitri de Kesel (19/05/2017 - 20:28:06)

A déposé une fleur

Carnet de condoléances

Pompes funèbresVercruyssen Uitvaartzorg En Advies
Limburgstraat 58
9000 GENT
http://uitvaartvercruyssen.be

Logo Vercruyssen Uitvaartzorg En Advies
©2019 Inmemoriam - une initiative de Mediahuis - Website by Brainlane