Guido Van GHELUWE
 

Guido Van GHELUWE

Résidence: Kortrijk
ºDate de naissance: (Kortrijk)
Date de décès: 01/10/2014 (Kortrijk)

378326

"Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij o God mijn Heer."

Op 1 oktober 2014 is van ons heengegaan

Guido Richard Van Gheluwe

echtgenoot van Maria-Vika Lauwers

Doctor in de Rechten

Ere-advocaat

Ere-secretaris-generaal S.E.R.V.

Professor emeritus Hoger Instituut Bestuurswetenschappen

President-stichter Orde van den Prince

Ereburger van de Stad Kortrijk

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Geboren te Kortrijk op 3 april 1926.

Dit melden u met droefheid :

Maria-Vika Lauwers,

zijn echtgenote ;

Siska Van Gheluwe,

Floris Schillebeeckx en vriendin Lily,

Simon Schillebeeckx,

Lukas Schillebeeckx en vriendin Evelyne,

Flip en Do Droste-Van Gheluwe,

Nausikaä Droste en vriendin Melissa,

Flip Droste en vriendin Roxanne,

Sofie Van Gheluwe en Raf Ceulemans,

Lore Van Walleghem en vriend Arne,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families Van Gheluwe-Buysschaert en Lauwers-Peel.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,

vindt plaats in de Sint-Maartenskerk,

Grote Markt te Kortrijk,

op VRIJDAG 10 OKTOBER 2014 om 11 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de kerkdienst.

Bloemen noch kransen.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Rouwbetuiging :

Familie van Gheluwe

p/a uitvaartzorg Stockman

Oudenaardsesteenweg 34

8500 Kortrijk

» Source: De Standaard
Déposez une fleur pour Guido Van GHELUWE
Signez le carnet de condoléances de Guido Van GHELUWE

Carnet de condoléances

Huguette Van der Wildt (19/11/2014 - 13:26:58)

Beste
ik heb deze week het droevige nieuws gehoord i.v.m. het overlijden van uw echtgenoot, vader en grootvader. Bij deze wens ik mijn diepste medeleven te betuigen.

een oud GERV /SERV collega
Huguette Van der Wildt
Kerkstraat 68 - 2840 Rumst

Willem Gijsels (29/10/2014 - 15:50:35)

De leden van de afdeling Den Haag van de Orde van den Prince wensen hun medeleven en innige deelneming te betuigen aan de familie bij het overlijden van Guido. Hij heeft als president-stichter van de Orde al gedurende ruim een halve eeuw een onuitwisbare indruk gemaakt op talloze Vlamingen, de Vlaams-Nederlandse culturele betrekkingen en de Vlaamse Beweging. Vanuit Nederland is er vooral erkentelijkheid voor het over de grenzen heen samen werken en verdedigen van de Nederlandse taal en cultuur.
Moge onder meer deze gedachten de familie en ook de leden van onze Orde sterken in de komende moeilijke tijd.
In naam van het bestuur en de leden van de Afdeling Den Haag,
Willem Gijsels, secretaris
Reactie:

Chris Van Doorslaer (12/10/2014 - 22:35:04)

Heel veel moed en sterkte wens ik jullie toe.
Bij ervaring weten we hoe pijnlijk het is iemand te moeten verliezen die zo dierbaar is.
Mogen al de goede herinneringen een steun zijn om dit verlies te helpen dragen.
Vele lieve groeten,
Chris Van Doorslaer en familie

Mirielle Doucet (07/10/2014 - 08:58:42)

Familie Mirielle Doucet, lid van de afdeling Diest, bieden de geachte familie
hun oprechte, christelijke deelneming aan.

Carnet de condoléances
©2016 Inmemoriam - une initiative de Mediahuis - Website by Brainlane