Mathilda Serrien
 

Mathilda Serrien

Résidence: Antwerpen 2
ºDate de naissance: (Niel)
Date de décès: 28/01/2007 (Wilrijk)

Déposez une fleur
134113

Wij melden met droefheid het heengaan van

Juffrouw

Mathilda Serrien

Lid van OKRA Lid van In Priesterdienst

geboren te Niel op 27 december 1912, overleden in het A.Z Sint-Augustinus te Wilrijk op 28 januari 2007, gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 1 februari 2007 om 10 uur in de parochiekerk Sint Laurentius, Van Schoonbekestraat te Antwerpen. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur. Aansluitend geschiedt de teraardebestelling op de begraafplaats te Niel. Met bijzondere dank aan de directie en het personeel van het R.V.T. Sint-Gabriël te Antwerpen alsook aan de verpleging van de afdeling “Beroerte” van het A.Z. Sint-Augustinus te Wilrijk voor hun toegewijde zorgen. Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Frans en …. Serrien – Leemans, De Heer en Mevrouw Eduard (†) en Jeanne Serrien – De Metter, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Alfons en Ursula Serrien – Scholliers, De Heer en Mevrouw Antoine (†) en Leocadia De Boeck – Serrien, De kinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Isidoor en Rachel Serrien – De Bleser, De Heer en Mevrouw Jozef en Maria Lebegge – Serrien, kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter, haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten De families Serrien en Ams.

Correspondentieadres: Familie Mathilda Serrien p.a. Uitvaartcentrum Eugène Timmermans Oosterveldlaan 31 – 2020 Antwerpen

» Source: Gazet van Antwerpen
Déposez une fleur pour Mathilda Serrien

Pompes funèbresTimmermans
Oosterveldlaan 31
2020 Antwerpen

©2019 Inmemoriam - une initiative de Mediahuis - Website by Brainlane