Louis Vandebon
 

Louis Vandebon

Résidence: Hasselt
ºDate de naissance: (Geetbets)
Date de décès: 28/01/2003

Déposez une fleur
101981

Wij nemen afscheid van

De Heer

Louis VANDEBON

echtgenoot van wijlen mevrouw

Alfonsine UTEN

Hij werd geboren te Geetbets op 1 mei 1913 en is zachtjes van ons heengegaan in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 28 januari 2003, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Wij nodigen U uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van St Paulus te Geetbets op zaterdag 1 februari 2003 om 10.30 uur,om hem daarna te begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar. Samenkomst en rouwbeklag in het funerarium vanaf 9.45 uur. Gebedswake in voornoemde parochiekerk op vrijdag 31 januari 2003 om 19 uur, waarna gelegenheid tot groeten in het funerarium "Hansen & Sioulants, Dorpsstraat 76-78, 3450 Geetbets Geen bloemen of kransen

Dit melden U met diepe droefheid: Modest en Annemie TOETENEL-VANDEBON, Jan en Leentje VANDEBON-GOEDHUYS, Joris VANDEBON, Fré VANDEBON en Elke BEECKMANS en Sien, Omer en Yvonne VANDEBON-NAGELS, Eef VANDEBON en Jody CROES, Lien (+) VANDEBON, Franz en Lieve THURNER-VANDEBON, Clara THURNER, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Mevrouw SALAETS (+) - DE WIJNGAERT Flor, En verder zijn zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten. Met dank aan dokters, verplegend personeel en vrijwilligers van het virga jesseziekenhuis, directie en personeel van rusthuis "de bloemelingen"

Karestraat 61, 3545 Zelem-Halen Broekstraat 73, 3001 Heverlee Oude Kuringerbaan 91, 3500 Hasselt

Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

» Source: Het Belang van Limburg
Déposez une fleur pour Louis Vandebon
©2019 Inmemoriam - une initiative de Mediahuis - Website by Brainlane